Model management 4 Potpuna proteza live demo

Model management 4 – POTPUNA PROTEZA LIVE DEMO

Voditelji tečaja:
Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, dr.med.dent., spec.stom.prot.
Ivana Klarić, Karlo Tometić, dent. teh. - Dentalni laboratorij Denta T

Kratki sadržaj tečaja:

 

Gubitak zubi dovodi do poremećaja u okluziji, govoru i izgledu pacijenta te često i do psihosocijalne dekompenzacije. Bez obzira na sve bolju edukaciju o oralnom zdravlju i preventivnim mjerama, višestrukim povećanjem udjela osoba starije životne dobi u općoj populaciji, a time i bezubih pacijenata, javlja se i povećana potreba za njihovim liječenjem. Najčešća terapija potpuno bezubih pacijenata je izrada potpunih proteza. Potpune proteze, kojima se nadomještaju izgubljeni zubi i alveolarni greben, trebaju točno prilijegati na površini sluznice bezubog ležišta i biti usklađene s okolnim žvačnim mišićima i mišićima lica kako bi imale dobru retenciju i stabilizaciju te pravilno prenosile žvačni tlak. To je moguće jedino pravilnim i preciznim izvođenjem svih kliničkih i laboratorijskih postupaka.

Ovaj tečaj se sastoji od teorijskog i demonstracijskog dijela UŽIVO na pacijentu i u dentalnom laboratoriju.

U teorijskom dijelu tečaja polaznici će biti upoznati s funkcijskom anatomijom potpune bezubosti te kliničkim i laboratorijskim postupcima pri izradi potpunih proteza. Od kliničkih postupaka poseban naglasak bit će na otisnim postupcima, određivanju međučeljusnih odnosa te remontaži potpunih proteza, dok će od laboratorijskih postupaka posebna pozornost biti na postavi zubi i kivetiranju potpunih proteza.

U demonstracijskom dijelu tečaja polaznici će UŽIVO na pacijentu pratiti sve kliničke postupke izrade potpunih proteza te najvažnije laboratorijske postupke. Bit će demonstrirani prvi funkcijski otisak, drugi funkcijski otisak, određivanje međučeljusnih odnosa, proba postave zuba te predaja i remontaža potpunih proteza. U laboratorijskom dijelu bit će demonstrirani postupci izrade funkcijskih modela s očuvanim funkcijskim rubovima, izrade podloženih zagriznih šablona, individualne postave prednjih i stražnjih zubi, individualizacije i karakterizacije umjetne gingive te postupci pri ulaganju i kivetiranju potpunih proteza.

Na kraju će biti prikazani klinički slučajevi izrade potpunih i pokrovnih proteza.

Okvirna satnica demonstracijskog tečaja UŽIVO:

  1. DAN

Teorijski dio

09:00-11:00    Potpuna proteza - funkcijska anatomija potpune bezubosti i žvačnog sustava, klinički i laboratorijski postupci izrade potpune proteze

Demonstracijski dio - UŽIVO na pacijentu

11:15-13:30    1. i 2. funkcijski otisak

13:30-14:30   Pauza

14:30-16:00    Određivanje međučeljusnih odnosa

  1. DAN

Demonstracijski dio - dentalni laboratorij

09:00-13:30    Izrada funkcijskih modela, individualne žlice i podložene zagrizne šablone; Postava zuba, kivetiranje i polimerizacija

Demonstracijski dio - UŽIVO na pacijentu

13:30- 14:30   Proba postave zuba

14:30-16:00    Remontaža potpunih proteza

16:00-17:30    Prikaz kliničkih slučajeva

Dental Grupa

43. istarske divizije 20, Umag

ana.sajnovic@dentalgrupa.hr

Kontakt email

info@dulcic.eu

Kontakt email
x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg koristničkog iskustva i funkcionalnosti. Klikom na slažem se prihvaćate naša pravila privatnosti

Slažem se Ne Slažem se Centar Privatnosti