Model management 2

Model Management 2

Voditelji tečaja:
Izv.prof.dr.sc. Nikša Dulčić, dr.med.dent., spec.dent.prot
Zdravko Tometić, viši dent.teh. - Dentalni laboratorij Denta T

Kratki sadržaj tečaja:

 

U svakodnevnom kliničkom radu često je indicirana promjena pacijentove vertikalne i horizontalne dimenzije okluzije. Jedini fiziološki položaj kojI je klinički ponovljivo moguće odrediti je položaj centrične relacije (CR). Pri tome je potrebno da doktor dentalne medicine (doktor) u ordinaciji pravilno odredi individualne međučeljusne odnose pacijenta te da ih dentalni tehničar (tehničar) prenese u artikulator kako bi mogao izraditi precizni individualni protetski rad u CR. Uspjeh protetske terapije podrazumijeva optimalnu komunikaciju između doktora i tehničara.

U prvom teorijskom dijelu tečaja bit će prikazani materijali i postupci od uzimanja otisaka i izlijevanja radnih modela, preko određivanja međučeljusnih odnosa u položaju centrične relacije, do individualizacije modela u artikulatoru.

Za radni dio tečaja polaznici će pripremiti raspiljene Giroform modele iz tvrde sadre. Svaki polaznik će samostalno prenijeti model gornje čeljusti u artikulator pomoću registrata Artex obraznim lukom te model donje čeljusti pomoću centričnog registrata. Izradit će se više centričnih registrata uporabom različitih materijala te provjeriti njihova preciznost. Pomoću protruzijskog i laterotruzijskih registrata bit će individualiziran Artex artikulator. Na kraju će biti prikazana razlika između položaja centrične relacije i položaja maksimalne interkuspidacije.

Znanje i vještine usvojene na tečaju Model Management 2 pridonijet će kvalitetnijoj izradi protetskih radova i manjem broju komplikacija zbog nepravilno određenih međučeljusnih odnosa u svakodnevnom kliničkom radu.

Okvirna satnica tečaja:

 

Teorijski dio

09.00-10.30 Koncept Model Management 2 – od otiska do modela u artikulatoru

10.30-11.15 Prikaz kliničkih i laboratorijskih postupaka - Model Management 2

Radni dio

11.15-12.00 Uzimanje registrata obraznim lukom, montaža registrata na prijenosni stolić, montaža gornjeg modela u artikulator

12.00-13.30 Uzimanje centričnog registrata (3)

13.30-14.00  Pauza

14.00-14.45  Montaža donjeg modela u artikulator pomoću centričnog registrata

14.45-15.30  Uzimanje protruzijskog i laterotruzijskih registrata

15.30-16.15  Individualizacija artikulatora

16.15-17.00  Prikaz razlike između položaja centrične relacije i položaja maksimalne interkuspidacije

17.00-17.30  Rasprava

Dental Grupa

43. istarske divizije 20, Umag

ana.sajnovic@dentalgrupa.hr

Kontakt email

info@dulcic.eu

Kontakt email
x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg koristničkog iskustva i funkcionalnosti. Klikom na slažem se prihvaćate naša pravila privatnosti

Slažem se Ne Slažem se Centar Privatnosti