O meni

Nikša Dulčić rođen je 19. rujna 1972. godine u Zagrebu.

Obrazovanje i radno iskustvo:

 • Osnovna škola u Samoboru, Matematičko-informatički obrazovni centar, Zagreb do 1991. godine
 • Stomatološki fakultet u Zagrebu 1991. - 1996. godine
 • Pripravnički staž - Klinika za stomatologiju KBC-a Rebro u Zagrebu (1997.-1998.)
 • Državni ispit za doktora stomatologije položen 1998. godine
 • Od 1999. do 2000. godine zaposlen u privatnoj stomatološkoj ordinaciji Lidije Sever, dr.med.dent.
 • Od travnja 2000. godine zaposlen na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Poslijediplomski studij pohađa od 1997. – 2001. godine te stječe akademski stupanj magistra znanosti s temom "Povezanost promjena zglobne pločice čeljusnog zgloba s gubitkom zubi"
 • 2001. – 2004. godine pohađa specijalizaciju iz stomatološke protetike, Klinika za stomatologiju / Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje 2004. godine polaže specijalistički ispit
 • 2002. godine izabran u suradničko zvanje znanstvenog novaka/asistenta
 • 2005. godine pohađa jednogodišnji program za trajno usavršavanje stomatologa iz implantologije Curriculum Implantologie na Akademie für Praxis und Wissenschaft u Nürnbergu, Njemačka, te je položio sve ispite
 • 2007. godine izabran u suradničko zvanje znanstvenog novaka/višeg asistenta
 • Doktorsku disertaciju pod naslovom "Analiza okluzije zubi pomoću T-Scan II sustava" prijavio je 2004. godine te je obranio u srpnju 2007. godine i stekao titulu doktora znanosti
 • 2008. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje stomatologija
 • 2010. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Zavodu za mobilnu protetiku
 • 2011. godine stječe znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
 • 2015. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Zavodu za mobilnu protetiku
 • 2019. godine stječe znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
 • 2021. godine izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Zavodu za mobilnu protetiku

Nastavna djelatnost:

Nikša Dulčić u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora sudjeluje u nastavi integriranog diplomskog studija Dentalna medicina.

U okviru integriranog diplomskog studija Dentalna medicina, Nikša Dulčić bio je voditelj kolegija Okluzija te suradnik na kolegijima Mobilna protetika I, Mobilna protetika II, Pretklinička i laboratorijska mobilna protetika, Temporomandibularni poremećaji i Dentalna implantologija.

Na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalna medicina voditelj je kolegija Teleskopski sustavi, dok je na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalna implantologija suradnik na kolegijima Implantoprotetika I i Implantoprotetika II.

U okviru kolegija Mobilna protetika na e-learning sučelju autor je dvije nastavne jedinice: Prilagodba artikulatora – osnove i Remontaža potpunih proteza; u okviru kolegija Okluzija autor e-learning kolegija Okluzija nastava s pet nastavnih jedinica: Osnovna terminologija, Čeljusni zglob i žvačni mišići, Granične kretnje donje čeljusti – sagitalni i frontalni dijagrami, Centrična relacija (CR) i maksimalna interkuspidacija (MIK) i Važnost okluzije u dentalnoj medicini; u okviru kolegija Implantoprotetika I na e-learning sučelju PDS-S Dentalna implantologija autor je dvije nastavne jedinice: Međučeljusni odnosi - artikulator, obrazni luk i granični položaji, Okluzijski koncepti u implantoprotetskoj terapiji.

Nikša Dulčić sudjelovao je u izradi novog poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija, koji je uspješno prošao recenziju, odobren za izvođenje te se provodi od akademske godine 2015/16.

Postignuća i nagrade:

 • 2013. Nagrada za najboljeg nastavnika
 • 2017. Plaketa za izraziti doprinos promicanju Stomatološkog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu i međunarodnoj akademskoj zajednici

Rad u odborima i povjerenstvima Stomatološkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu

 1. Povjerenstvo za diplomske radove - član (2003./04.-2005./06.)
 2. Povjerenstvo za organizaciju i provedbu tečajeva trajne izobrazbe – član (2011./12.-2014./15.)
 3. Povjerenstvo za organizaciju i provedbu tečajeva trajne izobrazbe – član (2015./16.-2017./18.)
 4. Fakultetsko vijeće – član (2012./13.-2014./15.)
 5. Fakultetsko vijeće - član (2015./16.-2017./18.)
 6. Fakultetsko vijeće - član (2018./19.-2020./21.)
 7. Fakultetsko vijeće - član (2021./22.-2023./24.)
 8. Odbor za nastavu i studente – član (2012./13.-2014./15.)
 9. Odbor za nastavu i studente - zamjenik predsjednika (2015./16.-2017./18.)
 10. Odbor za poslijediplomski specijalistički studij – član (2012./13.-2014./15.)
 11. Odbor za poslijediplomski specijalistički studij – član (2015./16.-2017./18.)
 12. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom – član (2010./11.-2012./13.)
 13. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom – predsjednik (2012./13.-2014./15.)
 14. Povjerenstvo za provedbu samoanalize – predsjednik (2014./15.)
 15. Povjerenstvo za provedbu samoanalize – koordinator (2021./22.)
 16. ECTS koordinator SFZG - (2015./16.-2017./18.)
 17. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete na UNIZG - član (2015./16.-2016./17.)
 18. Vijeće biomedicinskog područja UNIZG - član (2017./18.-2020./21.)
 19. Vijeće biomedicinskog područja UNIZG - član (2021./22.-2022./23.)
 20. Odbor za upravljanje kvalitetom - predsjednik (2018./19.-2020./21.)
 21. Odbor za upravljanje kvalitetom - predsjednik (2021./22.-2023./24.)
 22. Prodekan za kontrolu kvalitete (2018./19.-2020./21.)
 23. Prodekan za kontrolu kvalitete (2021./22.-2023./24.)
 24. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete na SFZG - predsjednik (2019./20.-2021/22.)
 25. Odbor za upravljanje kvalitetom UNIZG - član (2021./2022. -2022./2023.)

Stomatološki fakultet

Gundulićeva 5, Zagreb

+385 1 480 2125

Telefon fakulteta

Denta T d.o.o.

Rudeška cesta 238, Zagreb

+385 1 580 1852

Telefon ordinacije
x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg koristničkog iskustva i funkcionalnosti. Klikom na slažem se prihvaćate naša pravila privatnosti

Slažem se Ne Slažem se Centar Privatnosti